Voorbereiding HBO-MUZIEK

Voorbereiding  HBO-MUZIEK

Voor wie zich wil voorbereiden op een conservatoriumstudie

Voor degenen die van muziek hun vak willen maken is het goed te weten, dat de conservatoria hoge eisen stellen, zowel aan het instrumentaal niveau als aan de theoretische kennis.
De muziekschool voorziet in de schakel tussen het algemeen vormend onderwijs en de muziekvakstudie aan een conservatorium. Het instrumentale niveau bereikt men door intensieve studie onder leiding van een instrumentale docent. Om zich theoretisch te bekwamen, is het volgen van de cursus Voorbereiding Vakopleiding onmisbaar.
Heb je ambitie en talent genoeg om van muziek je vak te maken? Dan ben je bij deze cursus van harte welkom en je zult er vele enthousiaste collega’s ontmoeten!

INHOUD VAN DE CURSUS
De cursus leidt op tot het theorie-toelatingsexamen van het conservatorium. De praktijk leert dat men, mèt voldoende muzikale bagage, dit niveau in 2 jaar kan bereiken. Indien men een toelating tot de Voorbereidende Klas van het conservatorium wil behalen, is één jaar studie voldoende.

De theoretische eisen van een conservatorium zijn als volgt:
– kennis van de verschillende sleutel
– intervallen
– toonladders en toonsoorten
– kerkmodi
– drieklanken en septime-accoorden
– enige elementaire kennis betreffende het oplossen van dissonanten en functieleer
– maatsoorten

Het geleerde moet men in praktijk kunnen brengen door van-blad-zingen, het determineren van toonladders, intervallen en drieklanken en het opschrijven van muziekdictees.

Deze vaardigheden worden in de lessen hoofdzakelijk geoefend met behulp van testen opcassetteband, zoals die op de conservatoria in gebruik zijn. Voor de thuisstudie moet men in de eerste helft van het cursusjaar enig leerwerk verwachten, in de tweede helft is het meer een kwestie van enige keren per week met een studiegenoot een afspraak maken om samen te oefenen.

Dag / tijd /Lokaal
Kosten  €  410  voor leerling onder de 21 jaar
€ 496  voor leerlingen ouder dan 21 jaar
Onder leiding van Bert Lochs
Aanmelden Via het inschrijfformulier
Voor contact en/of meer informatie Bert Lochs
bert@bertlochs.com
06 27021619