Wat kan de Nieuwe Muziekschool Alphen voor uw school betekenen?

– De nieuwe Muziekschool Alphen kan uw samenwerkingspartner zijn voor voor regeling “Impuls Muziekonderwijs” *
– Onze docenten kunnen u helpen met het invullen van de muziekles, projectmatig of op regelmatige basis.
– Wij kunnen het onderwijzend personeel scholing en ondersteuning aanbieden.
– Hulp bij het instuderen van de musical.

Ondersteuning en invulling bij kortlopende Muziekprojecten zoals bv:

– Muziek uit alle landen ( 4 tot 6 weken, voor alle groepen, in overleg met de groepsleerkracht)
– Voor de basisschooldocent: Liedjes begeleiden op de gitaar

Ook bieden wij naschoolse cursussen aan op uw locatie, zoals de Muziekspeelplaats, waarin kinderen van groep 3 t/m 6 op een speelse manier kennis maken met muziek, instrumenten, ritme, notenbeeld.
Het geven van instrumentale (probeerlessen) behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie klik hier…

 

 

* Sinds 2015 is de Regeling Impuls Muziekonderwijs van kracht.
De subsidieregeling heeft als doel het muziekonderwijs van scholen te verbeteren door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen uit het muziekveld.
Deze subsidieregeling staat open voor alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de regeling. Middels een plan op maat, passend bij de ambitie en mogelijkheden van de school, kan een schoolbestuur voor één of meerdere schoollocaties een aanvraag doen. Dit kan door zelf het plan te schrijven of door iemand van de schoollocatie het plan te laten schrijven.  Zowel het schoolbestuur als de locatieleider moeten de aanvraag ondertekenen.
Scholen kunnen subsidie aanvragen wanneer zij:

  • Structureel muzieklessen gaan verzorgen
  • Leraren gaan trainen in het geven van muziekonderwijs;
  • Verbinding maken tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.

Meer informatie leest u op http://www.cultuurparticipatie.nl/hoe-werkt-het/stappenplan/