De Nieuwe Muziekschool Alphen (NMSA) kent twee kortingsregelingen:

Gezinskorting
Als meer leden uit hetzelfde gezin een jaarcursus instrumentaal of zang (18 of 36 lessen) volgen*, krijgen het tweede gezinslid en volgende gezinsleden 10% korting op het lesgeld van de betreffende cursus.

HAFA-korting
Leden van de Alphense muziekverenigingen krijgen 10% korting op het tarief voor de instrumentale jaarcursussen* (18 of 36 lessen) op het instrument dat ze in die vereniging bespelen.

De NMSA verleent slechts een van beide kortingen. De leerling die gebruikmaakt van de gezinskorting heeft geen recht op de HAFA-korting en omgekeerd.

Aanvragen van de korting
Om in aanmerking te komen voor de Gezins- en/of HAFA-korting dient u het aanvraagformulier in te vullen. Na ontvangst van de gegevens (betalingsbewijs ** van de volledige cursusgelden en, indien van toepassing, het lidmaatschapsbewijs van de muziekvereniging) zal de Nieuwe Muziekschool Alphen het kortingsbedrag*** overmaken aan de betalingsplichtige.

* de gezinskorting en HAFA-korting geldt niet voor de knipkaartlessen of andere kortere lesvormen en ensembles.
** Bankafschrift
*** Het kortingsbedrag wordt berekend over het laagste cursusbedrag.

Klik hier voor het aanvraagformulier