kleuter

Kleuters maken Muziek!

Kleuters hebben een natuurlijke drang tot bewegen en reageren vaak nog onbevangen en enthousiast op muziek en geluid. Hun fantasie is grenzeloos en samen zingen en muziek maken vinden bijna alle kleuters leuk. Uitgangspunt van de lessen is altijd een liedje waarbij in eerste instantie beweging centraal staat.

Spelenderwijs komen zaken aan bod als: ritme en tempo, zuiver zingen, gevoel voor maat, en tegenstellingen als hoog/laag, hard/zacht en vrolijk/droevig. Hierbij maken we gebruik van eenvoudige muziekinstrumenten als trommels, ritmestokjes, klankstaven, bekkens, triangels enz. enz.
De cursus is bedoeld voor kleuters (4 t/m 6 jaar) en duurt 12 weken. Ouders zijn, net als op school, tijdens de lessen niet aanwezig maar hartelijk welkom tijdens de kijklessen.

 

Leeftijd Kleuters van 4 tot 6 jaar
Cursusduur 12 weken,
Dag / tijd /Lokaal woensdag, 14:00 – 14:45 uur
Start  cursus: 18 januari 2023
 
Max groepsgrootte: 14 kinderen
Cursusgeld  € 105,–
Onder leiding van Annelies van Gorp
Aanmelden Via het inschrijfformulier
Voor contact en/of meer informatie Annelies van Gorp
annelies_vangorp@hotmail.com