Vertrouwenspersoon

 

Ook op de muziekschool kunnen ongewenste situaties ontstaan, waar je zelf niet uitkomt en waar je melding van wilt maken. Voor die situaties heeft de NMSA een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders/verzorgenden van leerlingen, docenten en andere betrokkenen bij de muziekschool. Je kunt bij deze persoon terecht voor meldingen over lastige situaties of klachten over ongewenst gedrag, zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie
  • conflicten, spanningen

De vertrouwenspersoon zorgt voor:

  • De eerste opvang en een luisterend oor.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Desgewenst begeleiding als betrokkene de zaak aan de orde wil stellen bij de coördinatoren of bestuur van de NMSA.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van iedereen die zich bij haar meldt. Er is namelijk een geheimhoudingsplicht.
Speelt er iets op de NMSA waardoor je contact wenst te hebben met de vertrouwenspersoon, dan kun je een mail sturen naar Louise Hensen op e-mailadres:

vertrouwenspersoon@nieuwemuziekschoolalphen.nl

Je email komt uitsluitend bij Louise terecht en wordt door niemand anders gelezen. Je hoeft in deze mail ook nog geen omschrijving te geven van de klacht, maar dat mag wel. Na ontvangst van je mailtje zal Louise zo snel mogelijk contact met je opnemen.