Jeugd Deelname Fonds

Het Jeugd Deelname Fonds is een stichting in Alphen aan den Rijn die vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en aan cultuuractiviteiten moeten kunnen deelnemen. Maar in veel gezinnen is door allerlei omstandigheden te weinig geld beschikbaar om dit mogelijk te maken. Daarom zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk kinderen die dit willen lid kunnen worden van een club, vereniging of cultuurinstelling.

Het Jeugd Deelname Fonds betaalt lesgelden of contributies van cultuur- en sportactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 18 jaar waarvan de ouders onder het sociale minimum leven. Ben je benieuwd of jouw kind(eren) in aanmerking komt voor een bijdrage? Vraag jouw intermediair dan een aanvraag voor financiële ondersteuning in te dienen.

Voor meer informatie kunt u de volgende sites bezoeken:

https://www.jeugddeelnamefonds.nl/

http://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showsite.asp?map_id=672948

http://www.participealphen.nu/in_en_om_het_huis/