Bestuur

Samenstelling van het Bestuur

Het bestuur van de Coöperatieve Muziekschool Alphen aan den Rijn U.A. bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Jan Smid, Voorzitter
Frits Slootweg, Penningmeester
Ype van der Werf, Secretaris