Bestuur

 

Samenstelling van het Bestuur

Het bestuur van de Coöperatieve Muziekschool Alphen aan den Rijn U.A. bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Jan Smid, Voorzitter
Frits Slootweg, Penningmeester
Henk Abbink, Secretaris

Het bestuur van de Coöperatieve Muziekschool Alphen aan den Rijn U.A. handelt volgens de eisen van de Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.  Meer informatie
Beloningsbeleid bestuur: het bestuur voert haar werkzaamheden uit op vrijwillige basis. Er staat geen vergoeding tegenover.

 

Dagelijkse Leiding:

Coördinatoren:
Iwan Szomoru, 
info@webszervice.nl
0623132628

Heleen de Korte,
heleendekorte@gmail.com
06-24548057