Henk Abbink Nieuwe muziekschool alphen

Henk Abbink, Pianoles en Keyboardles

Henk Abbink – Piano en Keyboard

Bij ons thuis stond een oude piano. Overgebleven van het salonorkest waar mijn vader cello in speelde. Op die piano heb ik mijn eerste lessen gekregen. Omdat de pianojuf in dezelfde straat woonde kwam ze bij mij thuis lesgeven. Elke dinsdagmiddag na school, een heel uur!
Op de middelbare school wist ik lang niet wat ik wilde worden. Kok? Dierenarts? Pas toen ik aan het eind van 5 vwo een keer mee had gedaan aan de bonte avond van school (samen met een klasgenoot op akoestische gitaar speelden we ‘Private Investigations’ en we kregen het meeste applaus van de hele avond) dacht ik bij mezelf dat ik ook naar het conservatorium zou kunnen gaan.
Vijf jaar lang heb ik daar klassiek piano gestudeerd. Maar thuis had ik inmiddels ook synthesizers staan (een MS-10 en een Juno 106) en ik speelde voor mezelf ook pop- en rockliedjes. De oude piano was ondertussen al lang vervangen door een nieuwe vleugel.
Na mijn examen ben ik bij Joop van den Ende gaan werken. 25 Jaar lang heb ik bij heel veel grote musicals in de orkestbak gezeten. Van redelijk klassiek, zoals ‘West Side Story’ en ‘Sound of Music’ tot pop- en rockmusicals als ‘Evita’, ‘Lion King’ en ‘We Will Rock You’.
Tegenwoordig doe ik van alles wat. Ik maak houten meubelen, ik ben skileraar en ik speel in een band.
En, o ja: Ik geef natuurlijk ook piano- en keyboardles!

Pianoles en  Keyboardles  lesinhoud

Sommige leerlingen spelen graag klassieke muziek, netjes en precies zoals het in de muziek staat. Anderen spelen graag popmuziek, aan de hand van bladmuziek of een akkoordenschema. Sommigen kunnen heel goed lezen, anderen spelen het liefst uit hun hoofd. De een kiest voor piano, de ander voor keyboard. Samen of alleen. Bij mij mag en kan het allemaal.
Wat ik wel belangrijk vind is een beetje theoretische kennis. Daar ontkom je bij mij niet aan.
Maar uiteindelijk gaat het vooral om plezier. Plezier in de les en plezier in muziek maken.

Lesdagen/lestijden

Maandag
Dinsdag
Vrijdag

Voor contact en/of meer informatie

Henk Abbink
henkey@hetnet.nl
06 – 30 19 26 06