Nieuwe muziekschool Alphen

De NMSA opent haar deuren per 1 juni

De regering heeft woensdag 6 mei een stappenplan gepresenteerd om uit de lockdown te komen.
De culturele instellingen kunnen per 1 juni hun deuren weer openen, met de restrictie dat maximaal 30 personen inclusief personeel aanwezig mogen zijn.
Het bestuur van de NMSA heeft besloten deze datum over te nemen: 1 juni a.s. opent de NMSA weer haar deuren voor de fysieke een-op-eenlessen.

Aangezien er nog veel onduidelijkheden zijn over hoe de algemene maatregelen een beperking vormen voor de cultuureducatie, bijvoorbeeld voor de ensemblerepetities, zijn vanuit de brancheorganisatie vragen gesteld over openstelling van muziekscholen aan de minister. We zijn in afwachting van de antwoorden en zullen overeenkomstig handelen.

De NMSA is  bezig een veiligheidsprotocol op te stellen om aan de ‘anderhalvemeter’ voorwaarden te kunnen voldoen waarbij de NMSA kiest voor veiligheid en voorzichtigheid.
Uiteraard blijft het aan afzonderlijke docenten en leerlingen/ouders om te kiezen voor de wijze waarop de lessen gecontinueerd worden: op de school of online.
Een ieder moet zich veilig en prettig voelen in hun keuze hoe om te gaan met de nieuwe situatie. De school faciliteert daarin zoveel als mogelijk.