Connect By Music

De NMSA steunt  Connect By Music.

Supertrots zijn wij, de docenten, het bestuur en de coördinatoren van de Nieuwe Muziekschool Alphen. 50 jaar muziekonderwijs in Alphen, 50 jaar muziekplezier, muzikale beleving en verdieping. De NMSA viert dit feest met een prachtig jubileumprogramma.
De Rode draad binnen het jubileumprogramma is onze sponsoring en verbinding aan de organisatie Connect By Music.
Per slot van rekening, de NMSA weet als geen andere organisatie wat de verbindende kracht van muziek en muziekonderwijs is, wat muziek kan betekenen voor de ontwikkeling van, en welzijn  voor jong en oud.

Wat doet de organisatie Connect By Music

Drie jaar geleden is Connect by Music gestart met een muziekschooltje in het vluchtelingen kamp KaraTepe op het Griekse eiland Lesbos.
Het initiële idee was een enkel muziekschooltje in een kamp op te zetten om een groep kinderen iets moois te brengen. Kort nadat  het eerste schooltje was gestart kwam de organisatie  erachter dat muziek maken zoveel meer kan zijn dan een leuke bezigheid. Muziek kan worden ingezet als interventie waarmee mensen die lijden als gevolg van traumatische ervaringen worden geholpen.
Inmiddels is Connect By Music uitgegroeid tot een organisatie met activiteit op 5 verschillende locaties op het eiland Lesbos en drie kampen op het vaste land van Griekenland.
Het team bestaat uit muziektherapeuten, Griekse professionele muziekleraren die worden betaald  voor hun werk en mensen uit de kampen die Connect By Music opleidt  tot assistent leraar. Ook professor neuropsychologie Erik Scherder (VU Amsterdam) staat achter het werk van Connect by Music. Erik Scherder heeft een grote passie voor de werking van muziek op het brein en is sinds kort toegetreden tot de Raad van Advies van Connect by Music.

De NMSA wil in dit jubileumjaar het muziekonderwijs in de vluchtelingkampen steunen en versterken.

De NMSA zal gedurende het gehele jubileumjaar bij elke activiteit, uitvoering of workshop het publiek, de deelnemers en genodigden
vragen geld te doneren aan de organisatie Connect by music.
Dit kan door middel van een overmaking van een donatie op de bankrekening van de muziekschool of via een contante schenking
in onze Connect by music Spaarton die na afloop van elke jubileumactiviteit  bij de uitgang van de zaal staat.

Bankrekening: NL 95 TRIO 0391 0582 90  t.n.v. Coop Muziekschool Alphen onder vermelding van
“Donatie connect by  music”

Hieronder de link naar een aantal video’s:

httpvh://www.youtube.com/watch?v=3L7kaJzgAV4

Kli hier om de  website  Connect By Music te bezoeken.

ConnectByMusic

Kinderen in Nood

Kinderen zitten opgesloten in vluchtelingenkampen, soms zonder ouders. Alles wat ze hadden is niet meer. De steden waar ze woonden, hun huizen, scholen zijn ruïnes. De toekomst voor deze kinderen is volstrekt onzeker.

Doelstelling

Front Line mental support middels muziekschooltjes in vluchtelingenkampen waar een specifiek programma wordt aangeboden aan kinderen en jong volwassenen. Om dit doel te bereiken wordt samengewerkt met professionele leerkrachten en wordt onder anderen samengewerkt met organisatie uit de directe omgeving.

Het Connect Effect

Muziek maken werkt therapeutisch en geeft vreugde.

Muziek verbindt en verbroedert, muziek is de enige wereld taal.

Meer aandacht en begrip voor mensen die zijn gevlucht uit crisis situaties.