BENEFIET AFSCHEIDSCOLLEGE, Jaap Hoogendoorn

Woensdag 13 april van 9.30 uur tot 12.30 uur in de Concertzaal van de Muziekschool te Alphen.

BENEFIET AFSCHEIDSCOLLEGE luistercursus , Jaap Hoogendoorn

Het programma staat vooral in het teken van de afgelopen 15 jaar. Hoogtepunten uit de muziekcolleges. Maar ook over muziek als troost en bemoediging in moeilijke tijden.

Entree  € 10,00.

De totale opbrengst zal worden overgemaakt aan Ukraine hulpfonds 555.