Barbara Kurmann, vioolles

De viool betovert mij door het rijke scala aan klankkleuren. Maar ook door de veelzijdigheid

aan muziekstijlen waarin de viool past. In muziek kan ik alles kwijt wat ik belangrijk vind.

Dit te mogen doorgeven in het lesgeven vind ik een voorrecht.

 

Ik studeerde viool in Winterthur (Zwitserland) waar ik het onderwijsdiploma behaalde. In die

tijd nam ik deel aan masterclasses in Duitsland en Engeland en kreeg beurzen voor

vervolgstudies in Oxford en Rotterdam waar ik cum laude (uitvoerend musicus) afstudeerde.

Omdat ik van veel verschillende muziekstijlen -traditioneel klassiek en lichte muziek- houd

speel ik concerten met verschillende ensembles.

 

Ik ben vaste concertmeester van Holland Symfonie Orkest en treed op met verschillende

kamermuziekformaties in het binnen en buitenland.

Sinds 2002 geef ik les als viool/altviool docente op verschillende plekken (MOZ-art; SMP).

In mijn lessen streef ik naar een balans tussen harmonische bewegingen en muzikale

expressie. Zo vroeg mogelijk laat ik mijn leerlingen samenspelen. De viool is bij uitstek

geschikt om samen te musiceren in allerlei formaties, mooi om dit al als beginnend violist

mee te maken. De vioollessen zijn onder andere gebaseerd op de principes van Kato Havas en

Paul Rolland.

Ik had het bijzondere privilege om in Oxford bij Kato Havas te studeren. Zij heeft een nieuwe

manier van vioolspelen en lesgeven ontwikkeld. Het bleek een grote bron van inspiratie.

Ik leerde op een natuurlijke, directe manier via het instrument muziek tot uitdrukking te

brengen, zonder geforceerde, moeizaam aangeleerde houdingen. Dit komt mij dagelijks ten

goede bij het lesgeven.

Ik geef les op alle niveaus en vind het prachtig om te ervaren hoe een ieder op zijn/haar

manier van het musiceren kan genieten en door middel van de viool muziek tot uitdrukking

kan brengen.

 

Lesdag:

woensdag

Vioolles, voor contact en/of meer informatie

Barbara Kurmann
06 42549435

kurmannart@gmail.com

Schrijf je in via  https://nieuwemuziekschoolalphen.nl/formulier/