Vacature, Coördinator NMSA

Coöperatie Nieuwe Muziekschool Alphen aan den Rijn (NMSA) zoekt

Enthousiaste en energieke coördinator

(16 uur/3 dagdelen/3 verschillende dagen)

 

De Nieuwe Muziekschool Alphen aan den Rijn (website www.nieuwemuziekschoolalphen.nl) is een bloeiende coöperatie van muziekdocenten die onder aanvoering van twee coördinatoren veelsoortig muziekonderwijs en muziekevenementen in Alphen aan den Rijn en omstreken verzorgen. Voor jong en oud, één op één, groepen, koren, kindercursussen enz.

De groep docenten bestaat uit zo’n 30 vrouwen en mannen en is een gevarieerd gezelschap met vele verschillende kwaliteiten en vaardigheden. Het leerlingenaantal is al jaren stabiel of licht groeiend.

Op dit moment is de NMSA nog gehuisvest in het oude raadhuis van Alphen aan den Rijn. De verwachting is dat dit gebouw binnen afzienbare tijd een grondige renovatie krijgt en daarna een andere bestemming. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft volmondig haar medewerking toegezegd bij het vinden van nieuwe huisvesting voor de NMSA.

Omdat één van de coördinatoren met pensioen gaat, is het bestuur van de NMSA samen met de docenten van de coöperatie op zoek naar een nieuwe coördinator. Het betreft een functie van 16 uur per week, verdeeld over drie dagen aanwezigheid van gemiddeld 5 uur. De bezoldiging loopt gelijk op met het uurbedrag van de docenten.

We zijn op zoek naar een coördinator (m/v) die veel affiniteit heeft met muziek in al haar verschijningsvormen  en die beschikt over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 • Enthousiasme en energie
  • Samen met de docenten steken de coördinatoren veel enthousiasme en energie in niet alleen de dagelijkse gang van zaken op de muziekschool maar ook in het initiëren en organiseren van allerhande kleine en grote evenementen op het gebied van muziek
 • Vaardig in organiseren
  • Bijna iedere dag moet er van alles worden georganiseerd. Van roosters tot schoonmaak, van lokaaltoedeling tot verhuur van ruimten, van instrumenten aanschaffen tot het stemmen van de vleugel enz. Vaardigheid en enig plezier in allerhande zaken goed organiseren en regelen is daarom een belangrijke voorwaarde
 • Inzicht in en vaardigheid met cijfers en getallen
  • De coöperatie ontkomt niet aan cijfers en getallen. Er is een begroting, een jaarrekening, de doorrekening aan de docenten van kosten, alles aan verdere betalingen etc. Ook bijvoorbeeld evenementen vergen het opstellen van een kostenraming of kostenplaatje. Inzicht in dit soort cijfers en ook enig plezier hebben in het bezig zijn met kosten en baten zijn daarom belangrijke voorwaarden
 • Sociaal en makkelijk in de omgang
  • Het woord ‘coöperatie’ zegt eigenlijk al dat je alles met elkaar moet doen. Zeker voor de coördinatoren is het daarom belangrijk dat je prettig, sociaal en flexibel bent in de omgang met allerlei soorten en typen van mensen. Je kan verbinden en bent een teamspeler. Daarbij hoort beslist ook het kunnen enthousiasmeren van collega’s om mede zaken op te pakken en te organiseren die belangrijk zijn voor de uitstraling van de muziekschool

 

 • Ambassadeur
  • De coördinatoren vertegenwoordigen de NMSA in veel situaties. Met name de gemeente Alphen aan den Rijn moet hier worden genoemd als het bijv. gaat om de huisvesting en de subsidie. Ook alle andere partijen binnen Alphen aan den Rijn rond kunst en cultuur spelen een rol. Ambassadeur zijn betekent niet alleen voor alle externe partijen een prettige partner zijn. Soms is ook een zakelijke onderhandelaar nodig, die voor de ander toch aangenaam blijft aanvoelen.

Enthousiast geworden voor de NMSA? Graag zien we dan binnen 14 dagen een reactie van je tegemoet! (Sluitingsdatum 28 mei)
Dat kan schriftelijk naar de bestuursvoorzitter van de coöperatie via jansmid114@gmail.com, maar mag ook telefonisch via 06-11955636 (Jan Smid). Wij komen graag met je in gesprek. Dit gesprek (eerste helft van juni) zal dan worden gevoerd met een adviescommissie die bestaat uit 2 bestuursleden van de coöperatie, 2 docenten en de overgebleven coördinator. We streven ernaar om voor de zomervakantie de nieuwe coördinator te vinden. In onderling overleg vindt na de zomervakantie een periode van inwerken plaats met daarna uiterlijk per 1-12-2023 de definitieve aanstelling. Nogmaals, dit alles in onderling overleg.